• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszył konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Ruszył konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

5 Stycznia 2018

Kwotę 390 000 złotych przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie organizacji imprez i szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji oraz wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, czy też prowadzenia świetlic środowiskowych.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017 (Uchwała nr XXVI/343/2016 z dnia 28.12.2016 r.) i obejmują:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki  i rekreacji (w szczególności: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa i rowerowa, pływanie, kickboxing, karate),
  • organizację i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,                                            
  • prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży,
  • organizację działań proekologicznych (w szczególności: zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów),
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 stycznia 2018 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2018 r.

 

 Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 19 stycznia 2018 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry