• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

8 Sierpnia 2023

W dniu jutrzejszym odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów, zwołana w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem.

Radni obradować będą nad projektami 9 uchwał.

Większość z nich dotyczy bieżącej gospodarki finansowej miasta i niezbędnych przesunięć po stronie wydatków i dochodów w budżecie Gminy Knurów na rok 2023 w związku z realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi oraz planowanymi do wdrożenia działaniami.

W porządku obrad znajduje się też uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Knurowie, co związane jest z wprowadzonymi zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i nowymi funkcjami, jakie pełnić będą grupy i zespoły zadaniowe pracujące w obszarze przemocy w rodzinie. 

Treść projektów poszczególnych uchwał znajduje się TUTAJ.

do góry