• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

10 Sierpnia 2016

Mimo trwających wakacji, radni zbiorą się dzisiaj, by obradować na sesji nadzwyczajnej. tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 10 uchwał, wśród których uwagę zwraca przede wszystkim projekt dotyczący nawiązania partnerstwa z gminami Pilchowice i Wielowieś oraz z Agencją Rozwoju Lokalnego z Knurowa, by razem aplikować o środki unijne na realizację projektu mającego za zadanie wspieranie osób bezrobotnych w podjęciu własnej działalności gospodarczej pn. „Sam sobie szefem”.

Rada zajmie się także projektem uchwały w sprawie przystąpienia z Powiatem Gliwickim do realizacji wspólnego zadania polegającego na modernizacji fragmentu drogi powiatowej -  ul. 1 Maja na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona. Calkowity koszt zadania wynosi ok. 4,5 miliona złotych, z czego ponad milion złotych dołoży Gmina Knurów z własnych środków. Początek prac przewidziano na przyszły rok.

Pozostałe uchwały dotyczą zmian w budżecie miasta i związane są z bieżącą gospodarką finansową miasta.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul.Niepodległości 7.

Treść uchwał znajduje się tutaj.

do góry