• język migowy
  • BIP
  • EU

OSP Knurów otrzyma nowy wóz

8 Sierpnia 2016

OSP w Knurowie należy do jednostek ochotniczej straży pożarnej, które działają w Krajowym  Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Przynależność do grona wyspecjalizowanych służb jest z jednej strony nobilitacją i dowodem uznania dla wysokich kompetencji członków naszej jednostki, z drugiej jednak strony wymusza stałe podnoszenie jakości posiadanego sprzętu, który spełniać musi wyśrubowane normy KSRG. Oznacza to, że jednostka zgodnie z aktualnymi  wytycznymi powinna posiadać w czynnej służbie m.in. wóz bojowy, który nie jest starszy niż 30 lat.

Ponieważ obecnie użytkowany wóz marki Jelcz posiada już przeszło 40 lat nastąpił moment, w którym należało podjąć działania zmierzające na zastąpienia wiekowego sprzętu nowszym wyposażeniem. Po zabezpieczeniu przez Gminę środków w budżecie miasta, ogłoszony został przetarg na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Po przeprowadzeniu pełnej procedury zamówienia publicznego wybrany został dostawca, którym jest firma bocar sp. z o.o. z Korwinowa. Podpisana pod koniec lipca br. umowa opiewa na blisko 800 000 złotych i zakłada dostawę samochodu marki Mercedes-Benz typu średniego- z pełnym modułem pożarniczym, a zatem miejscem na 6-osobową załogę, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i medyczny (np. sprzęt do rozcinania wraków samochodowych, który umożliwi jednostce interweniowanie podczas karamboli na autostradach), zbiornik na wodę, czy też drabinę. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z umową, już pod koniec roku knurowska OSP wzbogaci się o nowy sprzęt, który na pewno przyczyni się do podniesienia mobilności i zwiększenia wartości bojowej jednostki.

           

    42 letni Jelcz na wyposażeniu OSP Knurów

    

Wiekowy sprzęt najlepsze lata ma już za sobą

 

Tak być może będzie się prezentować nowy nabytek (fot. mat. firmy bocar sp. z o.o.)

                  

 

do góry