• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich

26 Lutego 2021

zestaw logotypów Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt ,,Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" realizowany przez  firmę Euro Innowacje sp. z o.o. oraz  Śląski Związek Gmin i Powiatów, przy współudziale 40 jednostek samorządowych z województwa śląskiego, ma na celu podniesienie jakości i standardów obsługi klientów przez urzędy administracji publicznej.

Rekrutacja do projektu trwała do 10 lutego 2021 r. kiedy to finalnie zarejestrowano 71 zgłoszeń ze strony miast, gmin i powiatów. W wyniku dokonanej analizy zgłoszeń, a także po uwzględnieniu kryteriów dostępowych, Śląski Związek Gmin i Powiatów opublikował listę podstawową z 40  jednostkami samorządowymi wybranymi do udziału w projekcie, a także listę rezerwową z pozostałymi 31 jednostkami. Na liście podstawowej, oprócz Knurowa, z naszego podregionu znalazł się powiat gliwicki, gmina Toszek oraz miasta Gliwice i Zabrze.

Pełna lista zakwalifikowanych urzędów oraz lista rezerwowa znajdują się tutaj

W ramach planowanych działań przewidziano cykl bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach związanych z rekrutacją oraz zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą (o tym samym brzmieniu) z 19 lipca 2019 roku. 

W trakcie projektu dokonany zostanie  także przegląd procedur związanych z obsługą klienta  pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia we wdrażeniu zaleceń, wniosków i rekomendacji służących usprawnieniu pracy w każdym z urzędów. 

Projekt potrwa do lutego 2022 roku

Projekt ,,Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

do góry