• język migowy
  • BIP
  • EU

Szczęśliwa 13

21 Maja 2018

Blisko rok czasu trzeba było czekać na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu unijnego, w ramach którego Gmina Knurów ubiegała się o 11,5 miliona złotych na termomodernizację 13 budynków mieszkalnych III Kolonii, zaplanowaną w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony nie tylko jednostek samorządowych, ale także szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, czy prywatnych podmiotów. Dość powiedzieć, że łącznie do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarzaądzającej środkami europejskimi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnegp Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, wpłynęło 113 wniosków. Kwota dofinansowania, o jaką starali się wnioskodawcy, ponad dwukrotnie przwyższała zaplanowaną na ten cel alokację.

Drobiazgowa ocena pod względem formalnym jak i  merytorycznym tak dużej ilości wniosków musiała potrwać, dlatego więc dopiero na początku maja br. poznaliśmy pierwsze listy rankingowe. Knurów ze swoim projektem pn.  ,,Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji" uplasował się na wysokim 13 miejscu. Oficjalne pismo w sprawie wyboru do dofinasowania wpłynęło do Urzędu Miasta w ubiegłym tygodniu, dając tym samym sygnał do rozpoczęcia fazy inwestycyjnej.

W ramach zaplanowanych działań, 13 budynków położonych w kwartałach ulic Dworcowej, Mickiewicza oraz Sienkiewicza objętych zostanie kompleksową termomodernizacją, połączoną z generalnym remontem pomieszczeń, wymianą instalacji wewnątrz budynków oraz podłączeniem obiektów do miejskej sieci gazowniczej. Oprócz ewidentnej poprawy stanu technicznego rewitalizowanych budynków, zyska także estetyka przestrzeni publicznej, a dzięki likwidacji tzw. niskiej emisji pochodzącej z przydomowych pieców opalanych węglem, ograniczona zostanie ilość toksycznych związków emitowanych do atmosfery.

Efekt końcowy, porównywalny do pilotażowej inwestycji remontu budynku przy ul. Dworcowej 13, poznamy w najbliższych latach. Aktualnie, Gmina przymierza się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Jako pierwsze, pracami remontowymi objęte zostaną budynki przy ul.Dworcowej 11 i 15.

Warto zaznaczyć, że wybranie do dofinansowania projektu Gminy Knurów nie kończy starań o poprawę jakości życia mkieszkańców tej części miasta. W kolejce czeka projekt obejmujący II etap  termomodernizacji, tym razem dla 9 budynków przy ul. Dworcowej 23 i 25, Kościuszki 1 i 3, Mickiewicza 5,7,15,17 oraz Poniatowskiego 2. Wniosek o dofinansowanie unijne złożony zostanie pod koniec czerwca br. w ramach aktualnie trwającego naboru. W przypadku, jeśli prace budowlane przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, otworzy się szansa na rewitalizację kolejnego kwartału, który objęty zostałby wnioskiem o dofinansowanie z terminem złożenia późną jesienią 2018r.  Należy bowiem pamiętać, że oprócz zabezpieczenia środków finansowych na realizację samej inwestycji oraz przygotowania pełnej dokumentacji technicznej, w tym specjalistycznych audytów energetycznych, możliwość przystąpienia do remontu kolejnych budynków uzależniona jest od zapewnienia odpowiedniej ilości mieszkań zastępczych dla lokatorów remontowanych budynków.

 

Wyremontowany budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 13

udostępnij
do góry