• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Targowisko miejskie wznawia działalność

Targowisko miejskie wznawia działalność

22 Kwietnia 2020

Po 6 tygodniach przerwy, od najbliższej soboty 25 kwietnia br. ponownie uruchomione zostanie Targowisko Miejskie przy ul.Targowej w Knurowie

Handel może być prowadzony ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, handlować i kupować można będzie tylko w granicach wyznaczonych grodzeniem targowiska, a zatem z wyłączeniem części tzw. żużlowej. Wjazd na Targowisko odbywać się będzie od godz. 6 rano. Miejsca handlu wskazywać będzie obsługa Targowiska. Uruchomione zostaną też dwa wejścia:  od ul. Szpitalnej oraz z boku od strony Basenu. Przed wejściem na Targowisko należy zdezynfekować ręce.

Ilość kupujących, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynosi 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Do odwołania, podczas dokonywania zakupu towarów, kupujący zobowiązani są obowiązani nosić rękawiczki jednorazowe. Zarządzający Targowiskiem obowiązany jest zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

Do odwołania na Targowisku, podobnie jak w obiektach i placówkach  handlowych lub usługowych, istnieje obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki ust i nosa. Obowiązek ten dotyczy również osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego na Targowisku należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra). Również osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m.
Zalecane jest korzystanie, w miarę możliwości, z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce lub dezynfekować je  przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.

Ponadto, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego:

1)  w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach i targowiskach należy:

  • zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
  • ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
  • zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

2) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:

  • podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
  • dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

 

do góry