• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Przesunięto rozstrzygnięcie konkursu "Knurów - dobre (..)

Przesunięto rozstrzygnięcie konkursu "Knurów - dobre przykłady"

22 Kwietnia 2020

Na rok bieżący przypada XI już edycja gminnego konkursu ,,Knurów-dobre przykłady", którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie osób i organizacji pozarządowych, które w poprzednim roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, zgłoszenia konkursowe przyjmowane były do dnia 8 kwietnia 2020 r. Wpłynęły łącznie 3 wnioski.

Nastepnym etapem powinna być weryfikacja i ocena zgłoszonych kandydatur przez Komisję Konkursową. powołaną przez Prezydenta Miasta. Ponieważ jednak w skład Komisji wchodzą oprócz pracowników Urzędu Miasta także  przedstawiciele organizacji pozarządowych, Komisja nie mogła spotakć się i obradować w pełnym składzie z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

Dlatego też biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie knurowskich społeczników borących udział w pracach Komisji oraz fakt, iż na razie zawieszone lub odwołane są wydarzenia i imprezy kulturalne oraz społeczne w naszym mieście, Prezydent Miasta wydał zarządzenie, na mocy którego przesunięto datę rozstrzygnięcia konkursu z 20 kwietnia na 20 czerwca br.

Mamy nadzieję, że do tego czasu rygory i ograniczenia związane z koronawirusem zostaną znacznie złagodzone, a Komisja będzie mogła bez przeszkód podjąć pracę. Samo wręczenie nagród i dyplomów, które zawsze miało charakter uroczysty i odbywało się podczas imprez z udziałem mieszkańców miasta, nastąpi w pierwszym możliwym momencie, kiedy będzie można już przeprowadzać tego typu wydarzenia.

 

 

do góry