• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miasto pozyskało środki na przebudowę Alei Lipowej

Miasto pozyskało środki na przebudowę Alei Lipowej

21 Kwietnia 2020

Prezes Rady Ministrów zatwierdził 15 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku.

Wśród złożonych projektów, które ubiegały się o środki z budżetu państwa, znajdował się m.in. wniosek Gminy Knurów na I etap przebudowy Alei Lipowej. W wyniku zakończenia oceny merytorycznej Gmina Knurów otrzymała dofinanswoanie w wysokości 3 789 920,50 zl. Nie są to jedyne środki zewnętrzne, które miasto pozyskało na realizację tej inwestycji. Przypomnijmy, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. Zgromadzenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii przyjęło zmiany w uchwale przyznającej pomoc finansową gminom w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r. W wyniku podjętych rozstrzygnięć Knurów pozyskał 575 581 zł.

Łącznie więc do Knurowa wpłynie kwota 4 365 501,50 zł, co stanowi ponad 50% wydatków całkowitych w wysokości 8 119 841 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, nowej kanalizacji deszczowej oraz wymianę ponad 50 latarni wzdłuż ulicy. Pracom towarzyszyć będzie budowa ścieżki rowerowej o długości 391 m wraz z modernizacją ciągu pieszego na odcinku 895 m.

Aktualnie, trwa procedura wyboru wykonawcy zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Miasta przetagu na roboty budowlane. Jeśli uda się wyłonić firmę wykonawczą, pierwsze prace powinny ruszyć w okresie wakacyjnym.

Docelowo, zadanie planuje się ukończyć w przyszłym roku.

 

  Aleja Lipowa w Knurowie, stan aktualny

    Aleja Lipowa w Knurowie, stan aktualny

  


do góry