• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Trwa konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Trwa konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

24 Lipca 2015

Urząd Miasta ogłosił kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych, przedmiotem którego jest dofinansowanie zadań publicznych z zakresu organizacji imprez i wydarzeń aktywizujących społecznośc lokalną. Zgodnie z Programem współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2015 (Uchwała Nr L/724/14 z dnia 22.10.2014r) zadanie to wpisane zostało jako jeden z priorytetów polityki społecznej miasta.                 

Konkurs ofert, na który przeznaczono kwotę 3 tys. złotych, obejmuje propozycje przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 1 sierpnia 2015 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2015 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 10 SIERPNIA 2015 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          

Formularz ofertowy

 

 

udostępnij
do góry