• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ukonstytuowało się Prezydium Rady Miasta Knurów

Ukonstytuowało się Prezydium Rady Miasta Knurów

22 Listopada 2018

Wyznaczona przez Komisarza Wyborczego inauguracyjna sesja Rady Miasta Knurów nowej kadencji miała uroczysty charakter, związana bowiem była z zaprzysiężeniem Prezydenta Miasta Adama Ramsa oraz 20 radnych, wybranych przez mieszkańców w październikowych wyborach samorządowych.

Zgodnie z porządkiem obrad, po odebraniu zaświadczenia o wyborze, każdy z radnych złożył ślubowanie, po czym Rada przystąpiła do głosowania nad wyborem Przewodniczącego. W toku obrad radni zgłosili kandydaturę Tomasza Rzepy, który pełnił już tą funkcję w minionej kadencji. W toku tajnego głosowania został on jednomyślnie- głosami wszystkich radnych- wybrany na to stanowisko.

W dalszej części sesji, uroczyste ślubowanie złożył Prezydent Miasta Adam Rams, który przedstawił także informację o stanie mienia komunalnego.

Podczas środowej sesji ukonstytuowało się też Prezydium Rady, do którego wybrani zostali w tajnym głosowaniu radni Paweł Żak oraz Jerzy Pach. Warto podkreślić, że Jerzy Pach funkcję Wiceprzewodniczącego Rady pełnili również w poprzedniej kadencji.

Następna sesja planowana jest na przełomie listopada i grudnia, na której radni wybiorą ze swojego składu komisje stałe Rady, co jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do prac nad opiniowaneim budżetu miasta na 2019 rok.

 

Prezydent Knurowa Adam Rams przemawia podczas sesji inauguracyjnej Rady Miasta Knurów

do góry