• język migowy
  • BIP
  • EU

Unijne wsparcie dla OSP Knurów

20 Listopada 2018

Przypomnijmy, że we wrześniu 2016 nowoczesny Mercedes-Benz ATEGO zastąpił wysłużonego Jelcza, będącego dotychczas na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Knurów. Zakupiony przez Gminę nowy samochód posiada na wyposażeniu m.in. zestaw do wyważania drzwi, pozwalający uczestniczyć w akcjach ratunkowych przy wypadkach drogowych na pobliskich autostradach. Jest również wyciągarka, zbiornik na 4,5 tys. l wody, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i medyczny, drabina oraz wiele innych udogodnień, pozwalających sprawnie nieść pomoc.

W ślad za przekazaniem wozu strażakom z OSP Knurów, Urząd Miasta rozpoczął intensywne działania zmierzające do pozyskania dofinansowania unijnego na wzmocnienie systemu służb ratownictwa w naszym mieście. Złożony przez knurowski magistrat wniosek dotacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który pełni funkcję instytucji zarządzającej środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 doczekał się pozytywnej decyzji. W jej wyniku do Knurowa trafi blisko 0,5 mln złotych jako refundacja poniesionych wydatków.

OSP w Knurowie należy do jednostek ochotniczej straży pożarnej, które działają w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Przynależność do grona wyspecjalizowanych służb wymaga stałego podnoszenia jakości posiadanego sprzętu, który spełniać musi wysokie normy KSRG. Dlatego też nie tylko Gmina Knurów stara się stale doposażać jednostkę. Również MSWiA przekazuje środki na wyposażenie strażaków. Ostatnim tego przykładem jest przekazanie w październiku br. lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą marki Opel MOVANO za ponad 300 tys. złotych.

 

W środku średni wóz bojowy z dofinansowaniem unijnym.
Źródło: OSP Knurów

do góry