• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Centrum przesiadkowe nabiera kształtów

Centrum przesiadkowe nabiera kształtów

18 Listopada 2018

Przypomnijmy, że Gmina Knurów pozyskała środki unijne w wysokości 1 961 650,23 zł na budowę centrum przesiadkowego, które zastąpi wyeksploatowaną zajezdnię autobusową przy ul. Lignozy. Projekt przewiduje powstanie nowoczesnego kompleksu komunikacyjnego, obejmującego budynek poczekalni wraz z placem manewrowym i zadaszonymi peronami. W ramach umowy podpisanej z wykonawcą robót tj. przedsiębiorstwem PRUIM Gliwice sp. z o.o., inwestycja powinna zostać ukończona do 30 kwietnia przyszłego roku, natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ze strony nadzoru budowlanego najpóźniej do 30 lipca 2019 roku.

Wykonawca, korzystając z dobrych warunków pogodowych realizuje poszczególne etapy robót, które objęły już wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowy wjazdu or strony ul. Książenickiej oraz wybudowanie odcinka ścieżki rowerowej od strony ul. Parkowej. Aktualnie trwają prace związane z realizacją budynku poczekalni wraz z wyposażeniem. Warto zaznaczyć, że poczekalnia posiadać będzie sanitariaty, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce dla pasażerów oczekujących na autobus. Całość uzupełniona będzie tablicami elektronicznymi z rozkładem jazdy oraz automatami biletowymi. Równolegle, wykonywane jest utwardzenie nawierzchni wraz z infrastrukturą związaną z placem manewrowym, wysepkami oraz peronami. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem wizyjnym.

Całkowity koszt robót wynosi ok. 3 650 000,00 zł, a zadanie realizowane jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Widok na część przystankową

Plac manewrowy

Ścieżka rowerowa w rejonie pobliskiego marketu

Wizualizacja powstającego centrum przesiadkowego, proj.: Szafran Szendzielorz Projekt

udostępnij
do góry