• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta

Inauguracyjna sesja nowej Rady Miasta

16 Listopada 2018

Inauguracyjna sesja, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego, odbędzie się w najbliższą środę i poświęcona będzie ukonstytuowaniu się Rady Miasta Knurów VIII kadencji.

Zanim sesję otworzy radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny z pośród obecnych na sali, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczy radnym specjalne zaświadczenia o wyborze. Nowo wybrani radni złożą ślubowanie o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”. Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo - „ślubuję”.

Po złożeniu ślubowania przez radnych, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczy Adamowi Ramsowi zaświadczenie o wyborze na urząd Prezydenta Miasta Knurów w kadencji 2018-2023. Procedura zaprzysiężenia Prezydenta przewiduje także uroczyste ślubowanie, które brzmi następująco: „Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”.

W drugiej części obrad radny senior wraz z zaprzysiężonymi radnymi przystąpią do podjęcia pierwszej w tej kadencji uchwały, dotyczącej wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miasta Knurów. Po wyborze, prowadzenie obrad przejmie nowo wybrany przewodniczący, który zarządzi głosowanie w przedmiocie powołania prezydium rady, składającej się z dwóch wiceprzewodniczących.

udostępnij
do góry