• język migowy
  • BIP
  • EU

Uroczysta sesja Rady Miasta

26 Listopada 2010
Uroczysta sesja Rady Miasta

Inauguracyjna sesja zgodnie ze Statutem Miasta Knurów (Uchwała Rady Miasta Knurów nr VIII/95/2007 z późn. zmianami, z dnia 18 kwietnia 2007 r.) poświęcona będzie ukonstytuowaniu się Rady Miasta Knurów VI kadencji.

Sesję otworzy Przewodniczący Rady Miasta poprzedniej kadencji, który następnie przekaże prowadzenie obrad najstarszemu wiekiem radnemu spośród obecnych na sali. Głównym punktem sesji będzie złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych kadencji 2010 - 2014. Każdy z radnych złoży następującą rotę ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców". Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo - "ślubuję". 

Po złożeniu ślubowania radni formalnie obejmą swój mandat i przystąpią do podjęcia pierwszej w tej kadencji uchwały, dotyczącej wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miasta Knurów i jego zastępców.

Ostatnim punktem sesji będzie złożenie raportu przez Prezydenta Miasta Adama Ramsa o stanie gminy.

Porządek obrad Rady Miasta - TUTAJ

 

do góry