• język migowy
  • BIP
  • EU

Zimowa aura

1 Grudnia 2010
Zimowa aura

Zimowa aura i obfite opady śniegu przysparzają kłopotów zarówno drogowcom, jak i właścicielom budynków, którzy mają obowiązek na bieżąco usuwać nadmiar śniegu z dachów, elementów konstrukcyjnych oraz przylegających do posesji chodników.

Choć główne drogi w naszym mieście są przejezdne, to ujemne temperatury  połączone z okresowymi opadami śniegu utrudniają życie kierowcom. Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zimowe utrzymanie drogi należy do jej właściciela, publikujemy wykaz administratorów w podziale na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne w naszym mieście: 

 drogi wojewódzkie :

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,

 numer telefonu 32 781 92 11

w konsekwencji umowy zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich, a odpowiednim Zarządem Dróg Powiatowych zimowe utrzymanie nadzorują:

ul. Rybnicka - Zarząd Dróg Powiatowych Gliwice

tel. 32 234 06 96

ul. Zwycięstwa - Zarząd Dróg Powiatowych Rybnik

tel. 32 422 74 78

ul. Niepodległości - Zarząd Dróg Powiatowych Gliwice

tel. 32 234 06 96

ul. Dworcowa - Zarząd Dróg Powiatowych Gliwice

tel. 32 234 06 96

drogi powiatowe:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

numer telefonu: 32 234 06 96 

ul. 1 Maja

ul. Wilsona

ul. Szpitalna - od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Ułanów

ul. Michalskiego

ul. Lignozy

Al. Piastów

ul. Książenicka

drogi gminne:

UM Knurów  

 obowiązki odśnieżania wykonuje 

 P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o.

Knurów, ul.Szpitalna 7      

wszystkie drogi gminne, przy czym w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi, z których korzysta komunikacja publiczna tj.: 

  • ul. Szpitalna - od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z DK 78

  • ul. 26 stycznia

  • ul. Ogana

  • ul. Kosmonautów

Zgłoszenia całodobowo można zgłaszać Straży Miejskiej na bezpłatny numer 986 lub na numer 32 339 22 37 oraz do Wydziału GKRiOś - 32 339 22 15.

 

Podobnie sprawa wygląda w przypadku zaśnieżonych chodników oraz nawisów śniegu i sopli. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zobowiązani są m.in. do odśnieżania chodników położonych wzdłuż posesji ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń oraz do usuwania z dachów i gzymsów obiektów budowlanych, bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami, sopli lodowych oraz nawisów śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.

Pojawiające się ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie można zgłaszać Straży Miejskiej w Knurowie pod numerem interwencyjnym 986 lub najbliższemu strażnikowi miejskiemu.

Przypominamy o odpowiedzialności właścicieli nieruchomości, jaką wg. ogólnych reguł kodeksu cywilnego mogą ponieść za szkody powstałe na skutek nie wywiązania się z tego obowiązku! Zaniedbania w tym zakresie są zagrożeniem utraty zdrowia, mienia czy nawet życia.

Apelujemy abyśmy wspólnym wysiłkiem starali się złagodzić dotkliwe skutki zimy.

 

Zima w mieście (fot. UM Knurów)

 

 

do góry