• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Urząd Miasta z certyfikatem ISO

Urząd Miasta z certyfikatem ISO

6 Października 2015

Norma PN-EN ISO 9001:2009 to element międzynarodowego systemu zarządzania jakością, skierowany do instytucji i organizacji pragnących stale podnosić jakość oferowanych przez siebie usług i produktów pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz wymaganaimi klientów. Korzyści z wdrożenia oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością to możliwość usprawnienia zarządzania oraz zwiększenie jego efektywności, podniesienie wydajności pracowników, skrócenie czasu realizacji poszczególnych procedur, ujednolicenie zasad postępowania oraz zwiększenie przejrzystości działań podejmowanych przez daną instytucję.  

Mając na względzie konieczność poprawy funkcjonowania poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych, Urząd Miasta Knurów po raz pierwszy poddał się auditowi certfikacyjnemu w 2006 roku, opracowując uprzednio szereg procedur i zasad, mających usprawnić funkcjonowanie magistratu w takich dziedzinach jak udzielanie zamówien publicznych, przygotowywanie aktów prawa miejscowego, postępowanie w sprawach skarg i wniosków, czy też badanie zadowolenia klienta zewnętrznego.

Otrzymany w 2006 roku certyfikat zobowiązuje Urząd Miasta do okresowego poddawania się kontroli weryfikującej, czy wprowadzone normy i zasady postępowania są przestrzegane oraz czy Urząd stale podnosi swoją jakość.

Właśnie taka kontrolna procedura miała miejsce pod koniec miesiąca września. Po wnikliwej, dwudniowej analizie przeprowadzonej na miejscu, auditorzy firmy TUV NORD Polska sp. z o.o.  wydali pozytywną opinię wnioskując o przedłużenie certyfikatu ISO na kolejne 3 lata.

 

 

do góry