• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ustalono skład komisji stałych Rady Miasta

Ustalono skład komisji stałych Rady Miasta

6 Grudnia 2018

Rada Miasta Knurów kadencji 2018-2023 ukonstytuowała się na pierwszej sesji po wyborach samorządowych, co miało miejsce w dniu 21 listopada br. Po wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, przyszedł czas na ustalenie składu poszczególnych komisji branżowych, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy i funkcjonowania Rady.

Zgodnie ze Statutem Miasta, Rada jako organ stanowiący i kontrolny działa nie tylko na sesjach, ale także poprzez swoje komisje.  Zadaniem komisji jest m.in. stała merytoryczna praca w zakresie spraw, do których została powołana, opiniowanie projektów uchwał oraz opiniowanie pozostałych spraw wnoszonych przez Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

Podstawową formą aktywności komisji są cykliczne posiedzenia, zgodnie z rocznym planem pracy. Statut przewiduje także możliwość organizacji posiedzeń wyjazdowych oraz przeprowadzanie wizji lokalnych. Owocem pracy komisji są protokoły i opinie, które zawierają odpowienie stanowiska i wnioski.

 

Poniżej prezentujemy pełne składy poszczególnych komisji na lata 2018-2023:

 

  • Komisja Rewizyjna

Henryk Kurowski- Przewodniczący

Marian Gruszka
Leszek Rejkowicz
Jan Trzęsiok
Edward Didek

 

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Robert Furtak - Przewodniczący
Maciej Kandzior
Joachim Machulik
Leszek Rejkowicz
Artur Socha
Paweł Szkatuła
Jan Trzęsiok

 

  • Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów

Marian Gruszka- Przewodniczący
Jan Furgoł
Wojciech Kempa
Jerzy Pach
Paweł Szkatuła
Jan Trzęsiok
Paweł Żak
Edward Didek

 

  • Komisja Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia

Joachim Machulik- Przewodniczący
Bogdan Danielak
Robert Furtak
Maciej Kandzior
Wojciech Kempa
Ewelina Maj
Jerzy Pach
Andrzej Porada
Leszek Rejkowicz
Artur Socha
Paweł Szkatuła
Edward Didek

 

  • Komisja Oświaty i Kultury

Janusz Szydło- Przewodniczący
Ewelina Maj
Andrzej Porada
Artur Socha
Jan Szumilas

 

 

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych

Jan Furgoł - Przewodniczący
Leon Kalinowski
Andrzej Porada
Artur Socha
Jan Szumilas
Janusz Szydło

do góry