• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ustalono skład komisji stałych Rady Miasta

Ustalono skład komisji stałych Rady Miasta

3 Grudnia 2014

Rada Miasta Knurów kadencji 2014-2018 ukonstytuowała się na pierwszej sesji po wyborach samorządowych, co miało miejsce w dniu 27 listopada br. Po wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, przyszedł czas na ustalenie składu poszczególnych komisji branżowych, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy i funkcjonowania Rady.

Zgodnie ze Statutem Miasta, Rada jako organ stanowiący i kontrolny działa nie tylko na sesjach, ale także poprzez swoje komisje.  Zadaniem komisji jest m.in. stała merytoryczna praca w zakresie spraw, do których została powołana, opiniowanie projektów uchwał oraz opiniowanie pozostałych spraw wnoszonych przez Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

Podstawową formą aktywności komisji są cykliczne posiedzenia, zgodnie z rocznym planem pracy. Statut przewiduje także możliwość organizacji posiedzeń wyjazdowych oraz przeprowadzanie wizji lokalnych. Owocem pracy komisji są protokoły i opinie, które zawierają odpowienie stanowiska i wnioski.

 

Poniżej prezentujemy pełne składy poszczególnych komisji na lata 2014-2018:

 

  • Komisja Rewizyjna

Adam Sobierajski - Przewodniczący

Jan Furgoł

Antoni Krzyszczuk

Henryk Kurowski

Leszek Rejkowicz

 

  • Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów

Marian Gruszka - Przewodniczący

Jan Furgoł

Henryk Hibszer

Tomasz Mazur

Jerzy Pach

Andrzej Porada

Marek Sanecznik

Franciszek Szafarz

 

  • Komisja Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia

Joachim Machulik- Przewodniczący

Robert Furtak

Maciej Kandzior

Antoni Krzyszczuk

Tomasz Mazur

Jerzy Pach

Andrzej Porada

Adam Sobierajski

Paweł Szkatuła

 

  • Komisja Oświaty i Kultury

Barbara Gawlińska-Twardawa - Przewodnicząca

Przemysław Dulias

Andrzej Porada

Adam Sobierajski

Franciszek Szafarz

Janusz Szydło

 

  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych

Janusz Szydło - Przewodniczący

Piotr Barchański

Robert Furtak

Maciej Kandzior

Henryk Kurowski

Leszek Rejkowicz

Marek Sanecznik

Franciszek Szafarz

Paweł Szkatuła

do góry