• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/W poniedziałek o budżecie miasta.

W poniedziałek o budżecie miasta.

21 Grudnia 2014

W przedświątecznej atmosferze, ale jednak na roboczo spotkają się radni Rady Miasta Knurów na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na poniedziałek 22 grudnia br. o godz. 15.00.

Radni procedować bedą nad 18 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej- dotyczącej budżetu miasta na 2015 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak interpelacje i odpowiedzi na interpelacje, czy sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami.

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa, zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się przyjęciem nowego harmonogramu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty za odbiór śmieci), uchwałą w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami w celu zwrotu przez nie kosztów dotacji udzielanej przez gminę Knurów na dzieci uczęszczające do knurowskich przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego , a które nie są mieszkańcami naszej gminy, czy też rocznym harmonogramem pracy Rady oraz rocznym planem pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2015 rok.

W dalszej części radni obradować będą nad projektem uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie z Powiatem Gliwickim umowy określającej zasady finansowania w przyszłym roku Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, czy też w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową, co umożliwi wprowadzenie zmian w przeznaczeniu poszczególnych działek zgodnie z wnioskami postulowanymi przez ich właścicieli.

Ostatnia uchwała,znajdująca się w porządku obrad, poświęcona będzie debacie nad projektem budżetu miasta na przyszły rok. Oprócz projektu uchwały budżetowej, na poniedziałkowej sesji radni zajmą się jeszcze przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

 

projekt budżetu miasta na 2015 rok  

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.

 

 

do góry