• język migowy
  • BIP
  • EU

WIELKIE GABARYTY

26 Maja 2022

W ostatnich dniach do tut. Urzędu wpłynęły zgłoszenia mieszkańców o braku odbioru odpadów wielkogabarytowych, które zostały wystawione wg "starego" harmonogramu. Niektórzy mieszkańcy tłumaczą, że nie otrzymali od Wykonawcy usług aktualnych terminów wywozu.

Obowiązujący od marca br. harmonogram wprowadził zmianę terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów.

W związku z tym Urząd podjął interwencję w PreZero Recycling Południe sp. z o.o. celem uzyskania wyjaśnień. Firma oświadczyła, że wszystkie nieruchomości na terenie Knurowa otrzymały nowe harmonogramy na początku 2022 r., co potwierdzono w trakcie rozmów z losowo wybranymi mieszkańcami. Część mieszkańców wystawiła odpady wielkogabarytowe do odbioru w kwietniu, w aktualnych terminach, które zostały odebrane. Natomiast Firma nie wyraziła zgody na dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych, wskazując jednocześnie iż w przypadku wystąpienia pilnej potrzeby pozbycia się wymienionych odpadów, należy we własnym zakresie dostarczyć je do PSZOK, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie.

Firma PreZero Recycling Południe sp. z o.o. zobowiązała się do ponownego dostarczenia harmonogramów dla ulic: 1 Maja, Niepodległości, Powstańców, Jana Dymka, Michalskiego, Jordana, Jęczmienna, w terminie od 27 maja.

Podobne wiadomości:

do góry