• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/„Wakacyjna” sesja nadzwyczajna

„Wakacyjna” sesja nadzwyczajna

5 Lipca 2017

Planowana w dniu dzisiejszym sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 10 uchwał, związanych z bieżącą gospodarką finansową miasta. Wśród nich, uwagę zwraca projekt dotyczący przeznaczenia 35 tysięcy złotych na posprzątanie rowów odwadniających przy ul. Ściegiennego i Leśnej oraz 93 tysięcy złotych na pokrycie kosztów nabycia działki przy ul. Chrobrego po byłej hydroforowni. Docelowo, teren ten o pow. 766 m2 przeznaczony będzie pod zabudowę budynkiem mieszkalnym lub zagospodarowany zostanie jako parking miejski.

Rada zajmie się także projektem uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Knurów lub jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych. Jak czytamy w uzasadnieniu, był to postulat zgłaszany przez samorządy terytorailne od wielu lat, a wreszcie wprowadzony w życie nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Zmiana powyższej ustawy dała podstawę prawną do przyjęcia stosownej uchwały, która pozwoli odstąpić od dochodzenia wielu drobnych kwot, których koszt ściągnięcia przewyższa planowane wpływy lub co do których trudno jest ustalić miejsce zamieszkania dłużnika.     

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul.Niepodległości 7.

Treść uchwał znajduje się tutaj.

do góry