• język migowy
  • BIP
  • EU

Weekend Cudów w Knurowie

14 Grudnia 2022

Miniony weekend z pewnością można uznać za wyjątkowy

Weekend Cudów to wyjątkowe dni, podczas których kilkaset tysięcy osób w Polsce, w tym w Knurowie, angażuje się w działania Szlachetnej Paczki, a wolontariusze pukają do drzwi potrzebujących rodzin i przekazują im mądrą, dedykowaną pomoc przygotowywaną od tygodni przez darczyńców.

13 knurowskich wolontariuszy, zadbało o wsparcie 23 rodzin z Knurowa, organizując zbiórkę darów od lokalnych firm, organizacji pozarządowych, szkół, czy osób prywatnych o dobrych sercach z naszego miasta i okolic.

Pomoc materialna i niematerialna, pozwoli potrzebującym rodzinom godniej przeżyć święta, a także otrzymać bezcenną nadzieję.

Warto również dodać, że praca wolontariuszy, może sprawnie przebiegać, dzięki dodatkowemu wsparciu, jak zapewnienie pomieszczenia na magazyn przez szkołę, dostarczenie posiłków przez lokalne restauracje, czy choćby nagłośnienie akcji przez media i instytucje publiczne.

W naszym mieście pomoc nabrała sporego rozpędu, o czym świadczą liczny podsumowujące tegoroczną edycję wydarzenia.

Podobne wiadomości:

do góry