• język migowy
  • BIP
  • EU

Więcej miejsc przedszkolnych

28 Lipca 2017

Otwarty pod koniec czerwca br. nowy żłobek miejski był inwestycją bardzo potrzebną miastu. Do nowoczesnego obiektu trafiły nie tylko nowe dzieci, ale take maluchy z dotychczasowego oddziału, mieszczącego się w Miejskim Przedszkolu nr.2. Zwolnione w ten sposób pomieszczenia przystosowane będą z myślą o zwiększeniu iloci miejsc przedszkolnych. Pomysł ten zyskał aprobatę ekspertów Instytucji Zarządzającej regionalną pomocą unijną, którzy zarekomendowali do dofinansowania dwa projekty Gminy Knurów.

Oba dotyczą tej samej inicjatywy, pod wspólym tytułem ,,Nowa Bajka", jednakże pierwszy z nich obejmuje prace remontowo-budowlane, a drugi- społeczny, polega na organizacji programu edukacyjnego dla dzieci.

Projekt inwestycyjny pozwoli na udostępnienie 2 nowych oddziałów przedszkolnych z łączną liczbą 50 nowych miejsc. W ramach przebudowy przewiduje się oddanie do dyspozycji dzieci i personelu sal dydaktycznych, holu z szatnią oraz toaletę. Projekt przewiduje ponadto przebudowę części kuchennej  oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Całość prac wyceniona została na 1 milion 343 tysiące złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 85%.

Po wykonaniu niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych, które powinny zakończyć się w II połowie sierpnia br., wystartuje część ,,miękka"" przedsięwzięcia, adresowana do 50 dzieci i 13 nauczycieli. Planowane na okres 11 miesięcy zajęcia, mają na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o gimnastykę korekcyjną, arteterapię, bajkoterapię, terapię behawioralną, czy też zajęcia z psychologiem, logopedą i pedagogiem. Koszt realizacji zajęć dodatkowych oszacowany został na 465 tysięcy złotych, z  czego dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 395 tysięcy złotych.

 {GALERIA:139}

 

 

 

 

 

do góry