• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Większość chce nowych inwestycji przy ul. Dworcowej

Większość chce nowych inwestycji przy ul. Dworcowej

30 Stycznia 2018

Poniżej przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących zasadności realizacji projektu polegającego na adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 33 na potrzeby Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych MOPS Knurów wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Dworcowej.

Przedmiotem konsultacji była zasadność realizacji projektu dot. adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 33 na potrzeby Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych MOPS Knurów wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Dworcowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- ZIT.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Knurowa i osób odwiedzających miasto na temat zasadności realizacji tego rodzaju przedsięwzięcia.

Termin konsultacji. Konsultacje w formie ankiety on-line przeprowadzono w dniach od 22 do 26 stycznia 2018 r.

W celu wyrażenia swojej opinii należało wypełnić ankietę elektroniczną on-line, która udostępniona była na stronie internetowej Urzędu Miasta www.knurow.pl oraz lokalnych portalach internetowych.

W czasie trwania konsultacji społecznych projektu, złożonych zostało 57 ankiet elektronicznych, w tym 93% respondentów (53 odpowiedzi) odniosło się pozytywnie do projektu, tzn. potwierdzając zasadność realizacji inwestycji, natomiast 7% respondentów (4 odpowiedzi) było przeciwnych realizacji takiego projektu.

 

udostępnij
do góry