• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wsparcie dla najemców gminnych lokali użytkowych i (..)

Wsparcie dla najemców gminnych lokali użytkowych i dzierżawców

30 Kwietnia 2020

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonym po stanie zagrożenia epidemicznego i wynikających z tego skutków dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Knurowa, Gmina wprowadziła nowe przepisy, pozwalające na udzielenie wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom korzystającym z  nieruchomości gruntowych wchodzących do zasobu gminnego.

Wsparcie obejmuje przedsiębiorców – najemców, dzierżawców, w różnych branżach, którzy na podstawie odrębnych przepisów zostali objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w okresie epidemii lub u których w tym okresie w wyniku spadku obrotów gospodarczych nastąpiło pogorszenie ich płynności finansowej.

  • W przypadku najemców i dzierżawców, mających podpisane umowy z Gminą Knurów na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony, wsparcie polegac będzie na ustaleniu opłat lub obniżeniu opłat czynszu miesięcznego za lokal użytkowy lub opłat za dzierżawę gruntu, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miasta Knurów nr. XXIV/309/2020 z dnia 24 kwietnia br.

 

Warunkiem jest jednak, aby przedsiębiorca nie posiadał zaległości z tytułu opłat związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego lub dzierżawą gruntu wg. stanu na dzień 01.01.2020r.

 

Wsparcie udzielane jest za maksymalny okres od marca br do 30 czerwca br

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020r. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznnie do Urzędu Miasta Knurów lub Miejskiego Zespołu Gospodarki  Lokalowej i Administracji w Knurowie.

Do pobrania:

wniosek wraz z załącznikami

 

Warto zaznaczyć, że na podstawie odrębnych przepisów  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Knurowa mogą ubiegać się o odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym.

 

do góry