• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

29 Kwietnia 2014

Szybkimi krokami zbliża się termin wyborów do Parlamentu Europejskiego, które zaplanowano na niedzielę 25 maja br.

W całym kraju, również i w Knurowie, trwają przygotowania związane z organizacją obwodowych komisji wyborczych oraz z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza techniczno-lokalowego tak, by zabezpieczyć sprawny przebiegu głosowania. W tym celu Prezydent Knurowa już w marcu br. wydał zarządzenie, w którym powołał Zespół Wyborczy, złożony z pracowników Urzędu Miasta Knurów odpowiedzialnych za właściwe wdrożenie czynności przygotowawczych.

Obwieszczeniem z 10 kwietnia br. ustalił także numery oraz granice obwodów głosowania oraz wyznaczył lokale wyborcze dostosowane do udziału w głosowaniu wyborców niepełnosprawnych.  Tradycyjnie już, utworzono również specjalny obwód do głosowania w budynku Szpitala sp. z o.o. w Knurowie z myślą o pacjentach, którzy 25 maja będą przebywać na terenie szpitala i nie będą mieli możliwości głosowania w swoich macierzystych lokalach.

Ci zaś z wyborców, którzy w dniu wyborów będą znajdować się poza stałym miejscem zamieszkania, mogą w knurowskim magistracie do piątku 23 maja uzyskać specjalne zaświadczenie uprawniające do glosowania w innym obwodzie. Informacja, jak uzyskać stosowne zaświadczenie znajduje się tutaj.

Aktualnie, jak była mowa na wstępie, biegnie termin do zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Wykaz pełnomocników wyborczych oraz adresy siedzib komitetów wyborczych są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Tam też dostępny jest wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie przesłanych zgłoszeń, Prezydent Miasta powoła obwodowe komisje wyborcze w Knurowie. W ich skład wejdzie od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych oraz jedna osoba wskazana przez Prezydenta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku specjalnego obwodu utworzonego w szpitalu, ilość członków komisji będzie mniejsza i wynosić będzie odpowiednio od 4 do 6 osób plus pracownik wskazany przez kierownictwo szpitala.

do góry