• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/,,Policjant, który mi pomógł"

,,Policjant, który mi pomógł"

28 Kwietnia 2014

Przemoc w rodzinie to poważny problem społeczny, występujący w ostatnich latach powszechnie, jednocześnie trudny do uchwycenia ze względu na skomplikowane relacje interpersonalne pomiędzy sprawcami, a osobami które doświadczają takich działań.

Oszacowanie prawdziwych rozmiarów zjawiska oraz ustalenie przyczyn i źródeł ich występowania wymaga ścisłej współpracy ofiary oraz jej najbliższego otoczenia z instytucjami powołanymi do niesienia pomocy. Nie ulega wątpliwości, że od fachowości i kompetencji przedstawicieli tychże instytucji często zależy skuteczność podejmowanych działań. Stąd też Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia" organizuje kolejne edycje plebiscytu, którego zadaniem jest wyróżnienie policjantów, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie niesienia indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz angażują się w budowanie lokalnego systemu pomocowego.

Plebiscyt ten odbywający się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji trwa cały rok, jednak kandydatów do kolejnych edycji można zgłaszać do 31 maja. Dlatego też Komendant Komisariatu Policji w Knurowie podinsp. mgr Maciej Kawa zwrócił się do Urzędu Miasta Knurów z prośbą o rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej naszego miasta wiedzy o powyższej inicjatywie.

Zgodnie z regulaminem, kandydatów mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje oraz instytucje z wykorzystaniem formularzy dostępnych na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl.

Warto zaznaczyć, że oprócz Policji, jedną z instytucji  której można zgłosić podejrzenie przemocy w rodzinie jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który może rozpocząć procedurę „Niebieskiej Karty” oraz może przeprowadzić wywiad środowiskowy w rodzinie. W przypadku MOPS Knurów zgłoszenia najlepiej kierować bezpośrednio do Punktu Interwencji Kryzysowej, który dyżuruje pod numerem tel. 32 335 50 11- w godzinach pracy Ośrodka.

Oprócz OPS instytucjami upoważnionymi do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” są także przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia oraz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia pod numerem tel. 32 339 23 11).


do góry