• język migowy
  • BIP
  • EU

Druga młodość Domu Kultury

25 Kwietnia 2014

,,Nowoczesny Dom Kultury odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu" - pod taką nazwą przez blisko dwa lata trwała przebudowa i modernizacja obiektu, służącego przez wiele lat mieszkańcom Knurowa na cele organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych. Choć budynek z zewnątrz nie prezentował się jeszcze źle, to jednak jego wyposażenie i wystrój, pamiętające lata 80-te, domagały się już pilnej modernizacji. Stąd decyzja Gminy o rozpoczęciu remontu, który był niejako kontynuacją prac podjętych przy modernizacji pobliskiej hali sportowej MOSiR.

Całkowity koszt realizacji prac w szczygłowickim Domu Kultury wyniósł 2 061 384 zł i obejmuje następujący zakres robót:

  • remont sali widowiskowej łącznie z budową nowej widowni,
  • remont sanitariatów połączony z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • remont korytarzy i dostosowane budynku do przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
  • montaż instalacji wentylacji mechanicznej
  • wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej 
  • zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego

Celem bezpośrednim projektu było podniesienie bezpieczeństwa i przede wszystkim standardu infrastruktury obiektu, tak aby spełniał on oczekiwania współczesnego widza i występujących w nim artystów. Fakt ten wzięła pod uwagę Unia Europejska, która pozytywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie w wysokości 389 887 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Z okazji zakończenia remontu, w sobotę 26 kwietnia gospodarz placówki- czyli Centrum Kultury w Knurowie, zorganizuje uroczystą akademię, na którą zaprosił przedstawicieli samorządu Knurowa i ościennych gmin, radnych Rady Miasta Knurów, dyrektorow placówek oświatowych i kulturalnych ziemi gliwickiej, reprezentantów firm wykonawczych i wszystkich tych, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu prac. Podczas akademii wystąpią zespoły artystyczne knurowskiej Sztukaterii przy akompaniamencie orkiestry dętej KWK Knurów, w planach jest także wyświetlenie prezentacji obrazującej skalę i rozmach prac budowlanych.

O tym, że obiekt naprawdę zyskał nowe oblicze będa mogli się  przekonać także wszyscy mieszkańcy naszego miasta (oraz przyjezdni goście) podczas imprez i koncertów, które już niebawem zainaugurują artystyczne życie placówki.

 

 sala sceniczna foto Centrum Kultury

    

sala sceniczna foto Centrum Kultury

  

sala sceniczna foto Centrum Kultury

 

do góry