• język migowy
  • BIP
  • EU

Wybory parlamentarne

13 Października 2023

grafika dotycząca wyborów

Punktualnie o godzinie 7:00 lokale wyborcze zostaną udostępnione wyborcom, którzy będą mieli prawo wybrać swoich przedstawicieli do parlamentu RP oraz zdecydują, kto w najbliższych czterech latach zasiadać będzie w sejmowych i senackich ławach.

Przypomnijmy, że uprawnionymi do głosowania są osoby pełnoletnie, które umieszczone są w spisie wyborców w obwodzie do głosowania, odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania. Do głosowania uprawnione są także te osoby, które obwodowa komisja wyborcza w dniu głosowania dopisze do spisu wyborców, pod warunkiem udokumentowania przez nie, iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania i nie utraciły czynnego prawa wyborczego.

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia bez przerwy, między godziną 7:00 a 21:00. Warunkiem dopuszczenia wyborcy do głosowania jest okazanie komisji dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, może to być dowód osobisty, paszport lub inny dokument z fotografią.

Wyborcy w Knurowie głosować będą w ramach okręgu nr 29 (wybory do sejmu) oraz okręgu 70 (wybory do senatu).

Każdy wyborca otrzyma 2 karty do głosowania, różniące się między sobą formatem.

Każdorazowo, głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska TYLKO jednego kandydata i to zarówno na karcie do sejmu jak i senatu. Głos będzie nieważny, jeżeli wyborca odda głos na więcej niż jednego kandydata na danej karcie do głosowania lub  nie postawi znaku X przy nazwisku żadnego kandydata na danej karcie.

Każdy wyborca otrzyma jeszcze dodatkową trzecią kartę, w sprawie referendum ogólnokrajowego.

Szczegółowy wykaz obwodów do głosowania wraz z siedzibą lokalu wyborczego znajduje się TUTAJ

Podobne wiadomości:

do góry