• język migowy
  • BIP
  • EU

Wybory samorządowe

14 Listopada 2014

Punktualnie o godzinie 7:00 lokale wyborcze zostaną udostępnione wyborcom, którzy będą mieli prawo wybrać swoich przedstawicieli do miejskich, powiatowych i wojewódzkich gremiów oraz zdecydują kto w najbliższych czterech latach rządzić będzie w ich miejscowości.

Przypomnijmy, że uprawnionymi do głosowania są osoby pełnoletnie, które umieszczone są w spisie wyborców w obwodzie do głosowania, odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania. Do głosowania uprawnione są także te osoby, które obwodowa komisja wyborcza w dniu głosowania dopisze do spisu wyborców, pod warunkiem udokumentowania przez nie, iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania i nie utraciły czynnego prawa wyborczego.

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia bez przerwy, między godziną 7:00 a 21:00. Warunkiem dopuszczenia wyborcy do głosowania jest okazanie komisji dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, może to być dowód osobisty, paszport lub inny dokument z fotografią.

Wyborcy w Knurowie otrzymają 4 karty do głosowania, różniące się między sobą kolorem i formatem. Będą to: karta koloru różowego do głosowania na Prezydenta Knurowa, karta koloru białego do głosowania na radnego do Rady Miasta Knurów, karta koloru żółtego do głosowania na radnego do Rady Powiatu Gliwickiego oraz karta koloru niebieskiego do głosowania na radnego do Sejmiku Województwa Śląskiego. Każdorazowo, głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska TYLKO jednego kandydata. Głos będzie nieważny, jeżeli wyborca odda głos na więcej niż jednego kandydata na danej karcie do głosowania lub nie postawi znaku X przy nazwisku żadnego kandydata na danej karcie.

W dniu głosowania tj. 16.11.2014 r. osoby niepełnosprawne ruchowo będą mogły skorzystać z dowozu do lokali wyborczych, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pod numerami telefonu: 32 330 15 59, 32 339 22 37 lub 32 235 21 21.

 

Szczegółowy wykaz obwodów do głosowania wraz z siedzibą lokalu wyborczego znajduje się TUTAJ

 

Wątpliwości lub uwagi dotyczące przebiegu wyborów w Knurowie prosimy kierować do Urzędu Miasta w Knurowie, pod wskazanymi numerami telefonu:

  • 32 441 97 23 lub
  • 32 235 21 21

ewentualnie na numer alarmowy Straży Miejskiej: 986

 

udostępnij
do góry