• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wykaz projektów tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

Wykaz projektów tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

12 Lipca 2023

Urząd Miasta Knurów informuje, iż Zespół ds. budżetu obywatelskiego zakończył weryfikację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Kolejność projektów na liście ustalana jest na podstawie daty wpływu do Urzędu Miasta, z podziałem na projekty „twarde” i „miękkie”.

Lista projektów „twardych” zaopiniowanych pozytywnie

1. PARK HISTORYCZNO - REKREACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW KRYWAŁDU I NIE TYLKO…
2. KOMIKSY W KNUROWSKIEJ BIBLIOTECE.
3. ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.
4. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH WYBIEGÓW DLA PSÓW „PSI PARK”.
5. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH WIAT Z GRILLOWISKIEM „GRILL PARK”.
6. DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W SPRZĘT SPORTOWY I PRZENOŚNE BRAMKI ALUMINIOWE.
7. REMONT CHODNIKA PRZY UL. KLASZTORNEJ.
8. PARK SENSORYCZNY W KNUROWIE - MIEJSCE NAUKI I WYPOCZYNKU.
9. PARK PEŁEN PASJI PRZY UL. LIGNOZY W SZCZYGŁOWICACH.

Lista projektów „miękkich” zaopiniowanych pozytywnie

1. LETNIE KINO PLENEROWE POD TĘŻNIĄ.
2. LETNIE KINO PLENEROWE W SZCZYGŁOWICACH.
3. KONKURS WIEDZY O KNUROWIE.
4. DZIEŃ DZIECKA W PARKU MIEJSKIM IM DR. FLORIANA OGANA.
5. ART FEST - FESTIWAL SZTUK W KNUROWIE.
6. FESTIWAL ROZRYWKI - MUZYKA, PASJA I ZABAWA.

Lista projektów „twardych” zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

1. NOWOCZESNOŚĆ, ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ DLA SCENY PLENEROWEJ PRZY UL. OGANA W KNUROWIE.
Projekt nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. f załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym nie mogą być realizowane projekty, których realizacja miałaby przebiegać na terenach nie będących własnością Miasta.

Lista projektów „miękkich” zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem

1. KNURÓW PRZYJAZNY TURYSTYCE.
Projekt nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 4 załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19.02.2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów. Zgodnie z powyższym zgłaszany projekt musi spełniać określone wymogi formalne m.in. projekt wraz z listą poparcia powinien być złożony w terminie określonym w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Prezydent Miasta Zarządzeniem nr 194/SO/2023 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie: konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów określił harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim wg którego zgłaszanie propozycji projektów zakończyło się w dniu 28.05.2023 r. Wnioskodawca złożył ww. projekt wraz z listą poparcia w siedzibie Urzędu dnia 30.05.2023 r. W związku z powyższym zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Zarządzenia projekt nie był rozpatrywany.

Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz 18 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXI/260/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020 r. autorom projektów zaopiniowanych negatywnie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezydenta Miasta Knurów, w terminie 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku weryfikacji wniosków t.j. od dnia 12.07.2023 r. Odwołanie można złożyć elektronicznie na adres lub papierowo w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.

Podanie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie nastąpi do 04.08.2023

Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Knurowie, znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: https://knurow.budzet-obywatelski.org/

grafika informacyjna

Podobne wiadomości:

do góry