• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wynajem mieszkań gminnych na 2010 rok

Wynajem mieszkań gminnych na 2010 rok

1 Grudnia 2009
Wynajem mieszkań gminnych na 2010 rok

Obecnie Komisja Mieszkaniowa intensywnie pracuje przy sporządzaniu wykazów osób, które zostaną zakwalifikowane do wynajmu mieszkań gminnych w 2010 roku. Prace obejmują wnioski złożone przez mieszkańców Knurowa o wynajem lokali gminnych w okresie dwunastu miesięcy kalendarzowych przed 15 września 2009 roku. Zgodnie z zasadami wynajmu określonymi uchwałą Rady Miasta, wnioski osób złożone w w/w terminie, podlegają aktualnie ocenie formalnej i merytorycznej. Komisja Mieszkaniowa przed wydaniem opinii analizuje udokumentowaną sytuację materialną oraz sytuację rodzinną wnioskodawców. Dodatkowo w celu oceny warunków mieszkaniowych osób, które złożyły wnioski o wynajem mieszkania, komisja przeprowadza oględziny w miejscu ich zamieszkania.

Z informacji przekazanych przez Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej wynika, że o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na 2010 rok, zostały złożone 173 wnioski. Możliwość wynajmu lokali, wynikająca z planowanego w tym okresie odzysku mieszkań przeznaczonych do ponownych wynajmów, jest znacznie mniejsza i obejmie około 20 % złożonych wniosków. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym gminy wynajem lokali mieszkalnych będzie dotyczyć rodzin o najniższych dochodach, w tym osób znajdujących się w niedostatku finansowym, które złożyły wnioski o wynajem lokali socjalnych. Nie przewidziano natomiast ograniczeń ilościowych w przypadku zamiany mieszkań z gminą.

Zaopiniowane przez Komisję Mieszkaniową , wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów na rok 2010 będą podane do publicznej wiadomości, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, w miesiącu styczniu 2010r.

do góry