• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ostatnia w tym roku zbiórka odpadów niebezpiecznych

Ostatnia w tym roku zbiórka odpadów niebezpiecznych

2 Grudnia 2009
Ostatnia w tym roku zbiórka odpadów niebezpiecznych

Odbiór odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych zostanie przeprowadzony przez specjalny samochód - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony logiem firmy prowadzącej zbiórkę jak na zdjęciu poniżej.

Podczas organizowanej przez Urząd Miasta w Knurowie zbiórki odpadów niebezpiecznych, bezpłatnie będą odbierane odpady od mieszkańców. Natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw wg cen ustalonych przez odbiorcę odpadów.

Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników oraz opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki, w których były przetrzymywane, przeterminowane leki, oleje i smary, opakowania po substancjach niebezpiecznych, wyeksploatowane urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.

Inne rodzaje odpadów nie będą odbierane tj. azbest, odpady pochodzące z remontów, wielkie gabaryty itp.

Zbiórka na terenie miasta będzie prowadzona według następującego harmonogramu :

dzień 1 – 07.12.2009r. (poniedziałek)

1. plac przy OSP na ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)
2. parking przy „InterMarche” na ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy sklepie „Biedronka” na ul. Witosa (godz. 18.20-19.20)


dzień 2 – 08.12.2009r. (wtorek)
1. parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego (godz. 16.00-17.00)
2. parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości (godz. 17.10-18.10)dzień 3 – 09.12.2009r. (środa)
1. parking przy Ratuszu na ul. Niepodległości (godz. 16.00-17.00)
2. boisko Szkoły Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka (godz. 17.10-18.10)
do góry