• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ogłoszono pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych

Ogłoszono pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych

8 Grudnia 2009
Ogłoszono pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych

Termin składania wypełnionych wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul.Ogana 5 upływa z dniem 4 stycznia 2010.

Zadania, które będą realizowane w ramach konkursu określone zostały w programie współpracy Miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 i obejmują:

  • prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
  • organizacja i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień,
  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji (w szczególności: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa i rowerowa, pływanie, kickboxing),
  • organizacja imprez o charakterze ponadgminnym (w szczególności rekreacja biegowa).

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się po 15 stycznia 2010r. a skończy nie później niż do 31.12.2010r. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznaczonych jest w sumie 350 tys. złotych.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów zadania. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w warunkach konkursu.

Warunki konkursu oraz formularze wniosków dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5

Rostrzygnięcie konkursu planowane jest w pierwszej połowie stycznia 2010 roku.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 232-01-12 (Inspektor Krystian Pluta).

do góry