• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wystartowała I edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta (..)

Wystartowała I edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów

20 Kwietnia 2016

W ubiegłym roku Rada Miasta Knurów podjęła Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących budżetu Miasta Knurów. Tym samym rozpoczęta została procedura, w efekcie której mieszkańcy uzyskają możliwość bezpośredniego wyboru przedsięwzięć, które ich zdaniem należy zrealizować w przyszłym roku w każdym z pięciu rejonów miasta.

Do rozdysponowania jest blisko 800 tysięcy złotych.

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega on na tym, że z budżetu miasta wydzielona zostaje część pieniędzy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Mogą oni samodzielnie zgłaszać, a następnie wybierać w drodze głosowania najlepsze projekty, które miasto zrealizuje w następnym roku.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w cyt. wyż Uchwale Rady Miasta, do zgłaszania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów uprawnieni będa knurowianie, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 16 lat oraz uzyskali pisemne poparcie co najmniej 25 mieszkańców danego rejonu miasta, którego projekt dotyczy. Propozycje będą mogły dotyczyć przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym, którego koszt nie może przekroczyć kwoty 159 447 złotych brutto, a realizacja powinna nastąpić w całości w 2017 roku. Nadesłane propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej przez specjalny Zespół ds. opiniowania projektów, powołany przez Prezydenta Miasta, po czym zaopiniowane projekty trafią do Komisji ds Budżetu Obywatelskiego powołanej przez Radę Miasta Knurów, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

Lista projektów dopuszczonych i odrzuconych podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej do końca sierpnia br. , po czym nastąpi etap konsultacji społecznych, czyli spotkań informacyjnych z mieszkańcami każdego rejonu, dla którego zgłoszono projekty.

Ostatnim etapem będzie głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty,co zgodnie z przyjętym harmonogramem powinno nastapić w okresie od 19 września do 7 października br. Projekty, które otrzymają najwięcej głosów w swoim rejonie, zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu miasta, celem zabezpieczenia środków na realizację.

Przyjmowanie zgłoszeń projektowych rozpocznie się 25 kwietnia 2016 r., a zakończy 27 maja 2016 r. Zgłoszenia należy przygotować na specjalnym formularzu, a następnie  złożyć w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów.

Więcej o Budżecie Obywatelskim będzie można dowiedzieć się na specjalnym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w czwartek 21.04.br. o godz. 16.00. w klubie osiedlowym GAMA przy ul. Kapelanów Wojskowych 2.


Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami poświęconymi Budżetowi Obywatelskiemu na naszej stronie.

 

udostępnij
do góry