• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Miejskie dotacje na upowszechnianie sportu

Miejskie dotacje na upowszechnianie sportu

20 Kwietnia 2016

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w obszarze sportu, turystyki i rekreacj oraz organizacji imprez i zawodów sportowych, osiem ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w roku 2016.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 146/BWP/16 z dnia 12.04.2016r. wybrano następujące projekty związane z upowszechnianiem sportu na terenie Gminy Knurów.

     

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa dyscypliny sportowej

Kwota dotacji (zł)

1.

Bokserski Klub Sportowy „Concordia”, Knurów ul. Górnicza

Pięściarstwo-impreza sportowa

9.000

2.

KS,,Concordia”,Knurów
ul. Dworcowa 26

Piłka nożna-impreza sportowa

2.000

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jedności Narodowej 5

Trójbój siłowy-impreza sportowa

7.000

4.

S.S. Fight Club  Knurów
ul.Szarych Szeregów 2d/6

Kickboxing

10.000

5.

Klub Biegacza Endurance Solidarni     Knurów ul. Ziętka 22b/3

Rekreacja biegowa

1.500

6.

Knurowskie Towarzystwo Koszykówki
Knurów ul. Jed. Narodowej 5

 Koszykówka

4.000

7.

Akademia Piłki Nożnej Knurów ul. B. Prusa 13

Piłka nożna-impreza sportowa

2.000

8.

Amatorski Klub Biegacza  Knurów ul. Michalskiego 27

Rekreacja biegowa-impreza sportowa

10.500

 

do góry