• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zagłosuj w II edycji Budżetu Obywatelskiego

Zagłosuj w II edycji Budżetu Obywatelskiego

13 Września 2017

Rozpoczął się kolejny etap w pracach nad II edycją Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów. Po naborze wniosków projektowych oraz ich weryfikacji formalno-merytorycznej zorganizowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Tematem spotkań było omówienie przyjętych jak i odrzuconych propozycji, a także przybliżenie zasad glosowania nad projektami.

Obecnie, zgodnie z harmonogramem działań, rozpoczęło się głosowanie nad projektami. Przypomnijmy, że prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Knurowa, który w dniu oddania głosu ukończył 16 lat. Głosować można wyłącznie na projekty ze swojego rejonu, zgłoszone podczas etapu naboru i znajdujące się na liście projektów zatwierdzonych do głosowania przez Komisję Rady Miasta Knurów ds. Budżetu Obywatelskiego.

 

WYKAZ REJONÓW

 

WYKAZ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

 

 

W tym roku głosowanie odbywa się na 2 sposoby:

  1. papierowo - w formie kart do głosowania w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5;

  2. elektronicznie - za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, dostępnej na stronie internetowej: www.knurow.budzet-obywatelski.org.

 

UWAGA !!!

  • Głosujący może głosować tylko 1 raz, wybierając dowolną formę oddania głosu – papierową LUB elektroniczną.

  • W przypadku stwierdzenia przez Komisję Skrutacyjną, że mieszkaniec oddał głosy poprzez platformę elektroniczną oraz w wersji papierowej, wszystkie oddane głosy traktuje się jako nieważne.

  • Każdy uprawniony mieszkaniec może oddać głos na maksymalnie 2 projekty ze swojego rejonu. Głos jest również ważny, jeśli głosujący wybierze tylko 1 projekt

 

Punkt do głosowania otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów tj.

  • pn, wt, czw: od 7.30 do 15.30

  • śr: od 7.30 do 17.30

  • pt: od 7.30 do 13.30

Dodatkowo punkt otwarty będzie także w sobotę 23 września br. w godzinach: od 10:00 do 15:00.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna, powołana przez Prezydenta Miasta Knurów Zarządzeniem Nr 159/SO/17 z dnia 18.04.2017 r.

Zgodnie z zasadami konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów, celem głosowania jest wyłonienie zwycięskich projektów w każdym z 5 rejonów. Przez zwycięski projekt rozumie się projekt, który otrzymał w swoim rejonie największą bezwzględną liczbę głosów, z głosów ważnych.

Wynik wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji w zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej, do dnia 5 października 2017 roku.

Głosowanie nad projektami złożonymi do budżetu obywatelskiego odbywa się od środy 13.09 do soboty 23.09.2017 roku.

 

Punkt do głosowania mieści się na parterze budynku UM Knurów przy ul. Ogana 5 w pobliżu głównego wejścia

do góry