• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zastanawiasz się, jak wyglądał Knurów 50 lat temu?

Zastanawiasz się, jak wyglądał Knurów 50 lat temu?

27 Października 2014

Dzięki danym otrzymanym z Archiwum Państwowego w Katowicach i Otwartemu Regionalnemu Systemowi Informacji Przestrzennej (w skrócie: ORSIP) można prześledzić zmiany w zagospodarowaniu terenu w ciągu ostatniego półwiecza na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego, w tym Knurowa.
ORSIP posiada funkcję „Pasek czasu - Mapy topograficzne”, która pozwala na płynne przechodzenie między mapami topograficznymi wykonanymi w różnych latach. Już można zobaczyć pierwsze wyniki prac.

                      

Niebawem w internecie zostaną opublikowane kolejne archiwalne mapy oraz zmiany granic województwa śląskiego od 1939 r.

Oprócz map historycznych w ORSIP można przeglądać dane pozyskane z różnych instytucji dotyczące m.in. przyrody, turystyki czy też gospodarki przestrzennej. System ORSIP posiada także możliwość śledzenia zmian zagospodarowania wybranego obszaru na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w latach 1996, 2003, 2009.

 

Projekt „Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)” współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ma on na celu m.in. ułatwienie dostępu do jednorodnych i aktualnych oraz zintegrowanych informacji przestrzennych pochodzących z wielu rozproszonych zasobów źródłowych. Beneficjentem jest Województwo Śląskie, a instytucją realizującą projekt było Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.
Wartość inwestycji to ok. 4,4 mln zł. Na jego dofinansowanie pozyskano ok. 3,7 mln zł.

 

Przejdź do mapy

udostępnij
do góry