• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Koło Łowieckie ,,Cyranka" ma już 60 lat

Koło Łowieckie ,,Cyranka" ma już 60 lat

23 Października 2014

W Knurowie działają dwa koła łowieckie: ,,Szarak" i ,,Cyranka", jednak to drugie dzierży w tej chwili palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o datę powstania.

60 lat tradycji zobowiązuje; dlatego też z tej okazji Zarząd Koła postanowił zorganizować uroczyste obchody połączone z tradycyjnym Hubertusem - świętem myśliwych. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. św.Antoniego w Knurowie - Krywałdzie o godz. 16.00, po czym kontynuowane bedą w formie biesiady myśliwskiej.

Jednak działalność Koła to nie tylko okolicznościowe uroczystości i wydarzenia. To przede wszystkim codzienna praca statutowa na rzecz łowiska, utrzymanie stanu i kondycji zwierzyny na właściwym poziomie oraz budowa i konserwacja urządzeń łowieckich, paśników dla zwierzyny grubej oraz posypów i budek dla zwierzyny drobnej. Realizując roczne plany łowieckie, Koło dba o zachowanie właściwej struktury wiekowej jak i płciowej oraz o dostosowanie liczebności populacji do zasobności żerowej na obszarze kompleksów leśnych Krywałdu i Szczygłowic (obwód łowiecki nr. 131).

Działność ,,Cyranki" to również szeroko rozumiana popularyzacja oraz kształtowanie wśród młodego pokolenia właściwego wizerunku myśliwych oraz pogłębianie wiedzy o aspektach związanych z ochroną przyrody i opieką nad zwierzętami. W tym ostatnim aspekcie Koło aktywnie współpracuje z miastem.

Dzięki umowie podpisanej z Gminą Knurów na wsparcie zadań z zakresu działań proekologicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Koło Łowieckie ,,Cyranka” w Knurowie realizuje w roku bieżącym projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych. Pierwsza jego część odbyła się w czerwcu br. natomiast druga w październiku. W piątkowe przedpołudnie ponad 100 dzieci z MSP nr 1 z klas zerowych i pierwszych wraz z nauczycielami oraz rodzicami wzięło udział w spotkaniu przy domku myśliwskim na Krywałdzie.

Gospodarzem spotkania byli myśliwi z Koła ,,Cyranka": Tadeusz Musiał, Zygmunt Knapik, Wojciech Zajdowicz, Tomasz Woźnica i Marek Starościk oraz goście specjalni: Piotr Nieszporek- leśniczy leśnictwa ,,Zacisze" Knurów, a także Krzysztof Stolarek- Dyrektor MOSiR Knurów. Dzieci miały okazję zapoznać się ze zwyczajami leśnej zwierzyny i poobserwować pracę myśliwych związaną z dokarmianiem zwierząt. Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzali gospodarstwo wokół domu myśliwych. Spotkanie zakończyło się wspólnym grillem przygotowanym przez członków Koła połączonym z pieczeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem. Każde dziecko otrzymało też drobny upominek i książeczkę o tematyce łowieckiej.

  

Podczas spotkania z uczniami z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie był czas m.in. na poczęstunek

  

  Na zakończenie wycieczki każde dziecko otrzymało drobny upominek i okolicznościową książeczkę o tematyce łowieckiej

do góry