• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

12 Listopada 2010

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe są to wszelkiego rodzaju odpady o masie lub wymiarach uniemożliwiających lub utrudniających ich gromadzenie w pojemnikach do zbiórki odpadów komunalnych. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań, typu stare meble. Mieszkańcy mogą pozbywać się legalnie odpadów wielkogabarytowych na kilka sposobów :

  • W skupiskach budynków administrowanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, gdyż umowa na wywóz odpadów komunalnych obejmuje również wywóz odpadów wielkogabarytowych. W tych przypadkach administracja wskazuje miejsce ustawienia kontenerów lub miejsca złożenia odpadów, z którego będzie odbywał się ich wywóz. Koszt wywozu jest zawarty w opłacie za śmieci. Wywóz organizują firmy z którymi została zawarta umowa.
  • W zabudowie jednorodzinnej jest organizowana cykliczna zbiórka odpadów przez Urząd Miasta wg ustalonego harmonogramu - mieszkańcy mogą wystawiać przed posesje odpady wielkogabarytowe, które następnie są bezpłatnie zabierane przez uprawnioną firmę. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu akcji są umieszczane każdorazowo na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.
  • Poza działaniami cyklicznymi, istnieje również możliwość indywidualnego, odpłatnego zamówienia kontenera w firmie wywozowej. Wielkość kontenera, termin podstawienia i wywozu uzgadniany jest z zamawiającym.

Głównym celem corocznie przeprowadzanej akcji jest stworzenie mieszkańcom możliwości bezpłatnego pozbycia się odpadów wielkogabarytowych zalegających w domach, garażach, budynkach gospodarczych czy na posesjach, a tym samym ograniczenie, w dalszym ciągu licznych przypadków nielegalnego wywozu tego typu odpadów przez mieszkańców do lasów, na tereny zielone, pobocza dróg czy nieużytki.
W ramach organizowanego przedsięwzięcia mieszkańcy Knurowa będą mogli pozbyć się różnego rodzaju odpadów wielkogabarytowych np. starych mebli, łóżek, tapczanów, materaców, krzeseł,  mebli ogrodowych, dywanów, wykładzin oraz starych okien.

Dodatkowe informacje na temat planowanej bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów ul. Ogana 5, II piętro pokój 214, lub telefonicznie pod numerem 032 339 22 14.

By wziąć udział w akcji należy w ściśle wyznaczonych w harmonogramie wywozu dniach wystawić przed posesje odpady wielkogabarytowe do godziny 7:00 rano. Akcja nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób które spóźnią się z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów w ramach prowadzonej akcji.

Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych lub utrudniać normalne funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.

Będą odbierane : stare meble, łóżka, tapczany, materace, krzesła, meble ogrodowe, dywany, wykładziny, stare okna, umywalki, wanny, itp.

Nie będą odbierane: odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne zmieszane i odpady podlegające segregacji. Nie będą także odbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, komputery, pralki itp.), których bezpłatna zbiórka została przeprowadzona w czerwcu i wrześniu bieżącego roku.

Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PP-H-U Komart Sp. z o.o. a następnie poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu.

 

Akcja zostanie przeprowadzona na koszt Urzędu Miasta Knurów w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.

 

<strong >Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Knurów.

 

Etap I:dnia 15. 11. 2010 r. –Stary Knurów, III Kolonia

1. ul. Koziełka wraz z drogami bocznymi

2. Al. Spacerowa

3. ul. Karłowicza

4. ul. Brzechwy

5. ul. Kossak- Szczuckiej

6. ul. Łubinowa

7. ul. Moniuszki

8. ul. Wrzosowa

9. ul. Chmielna

10. ul. Akacjowa

11. ul. Kwitka

12. ul. Sienkiewicza

13. ul. Klasztorna

14. ul. Wolności wraz z drogami bocznymi

15. ul. Jagły

16. ul. Kard.Hlonda

17. ul. Plac Powstańców Śląskich

18. ul. Plebiscytowa

19. ul.1-go Maja

20. ul. Dymka.

21. ul. Jęczmienna

Etap II: dnia 16.11. 2010 r. – Farskie Pola, Fińskie Domki, Redyna

 

1. ul. Dworcowa

2. ul. Rybna.

3. ul. Poprzeczna

4. ul. E.Plater

5. ul. Wyspiańskiego

6. ul. Dębowa

7. ul. Astrów

8. ul. Krucza

9. ul. Przemysłowa

10. ul. Dąbrowskiego

11. ul. Wieniawskiego

12. ul. Szymanowskiego

13. ul. Paderewskiego

14. ul. Chrobrego

15. ul. Chopina

16. ul. Niepodległości

17. ul. Legionów

18. ul. Saperów.

19. ul. Ziętka.


Etap III: dnia 17.11. 2010 r. – Knurów Centrum

1. ul. Wilsona

2. ul. Rakoniewskiego

3. ul. Grunwaldzka

4. ul. Wzgórze

5. ul. Ustronie Leśne

6. ul. Matejki

7. ul. Cicha

8. ul. Polna

9. ul. Rybnicka

10. ul. Sadowa

11. ul. Powstańców.

12. ul. Jordana.

13. ul. Michalskiego.

14. ul. Szkolna

15. ul. Krótka

 

 

Etap IV dnia 18.11. 2010 r. – Knurów Krywałd , Szczygłowice

1. ul. Bojowa

2. ul. Stawowa

3. ul. Zwycięstwa

4. ul. Korfantego

5. ul. Ściegiennego

6. ul. Ligonia

7. ul. Słoneczna

8. ul. Leśna.

9. ul. Zielona.

10. ul. Książenicka.

11. ul. Wieczorka

12. ul. Graniczna.

13. ul. Starowiejska.

 

 

 

udostępnij
do góry