• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zbliża się termin uiszczenia opłaty za korzystanie z (..)

Zbliża się termin uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8 Maja 2023

Urząd Miasta Knurów informuje, że 31 maja 2023 r. upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie w roku 2023 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy albo w Kasie Urzędu Miasta (ul. Ogana 5 parter).

Kasa czynna jest w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek 7.45 - 15.30,
  • środa 7.45 - 17.30,
  • piątek 7.45 - 13.30.

Zgodnie z art 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku nie dokonania w terminie do 31 maja zapłaty II raty opłaty zezwolenie wygasa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Podobne wiadomości:

do góry