• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Przypomnienie o terminie płatności

Przypomnienie o terminie płatności

18 Marca 2021

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów przypomina o zbliżającym się terminie uiszczania opłaty przekształceniowej i opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2021.

Termin upływa 31 marca 2021.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy o nr:

78 1560 1081 2121 0517 3581 0002

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. +48 32 339 22 08, +48 32 339 22 26

Dodajmy, że opłata przekształceniowa stanowi formę rekompensaty za utracony grunt oraz za czerpane z niego dochody, czyli opłaty za użytkowanie wieczyste. Obowiązek jej opłacania spoczywa zaś na nowym właścicielu, a następnie na każdoczesnym właścicielu gruntu.

Opłata przekształceniowa płatna jest - co do zasady - w okresach rocznych, a jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Ustawa przewiduje przy tym różne długości terminów wnoszenia opłaty. Podstawowym terminem jest termin 20 lat na wnoszenie opłaty przekształceniowej, liczonych od dnia przekształcenia.

Podobne wiadomości:

do góry