• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Knurów

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Knurów

19 Marca 2021

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

W związku z obowiązującym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 19 marca 2021r. do odwołania Interesanci będą przyjmowani w ograniczonym zakresie z uwagi na 45 minutową przerwę wprowadzoną w celu przeprowadzenia niezbędnej dezynfekcji pomieszczeń: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - przerwa od godz. 1315 do godz. 1400, piątek - przerwa od godz. 1215 do godz. 1300.

Godziny przyjmowania Interesantów:

  • Poniedziałek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
  • Wtorek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
  • Środa - 7:30 - 13:15; 14:00 - 17:30
  • Czwartek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
  • Piątek - 7:30 - 12:15; 13:00 - 13:30

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: +48 32 339-22-66, +48 32 235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP i SEKAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Opłaty i podatki należy uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

 

PREZYDENT MIASTA
Adam Rams

Podobne wiadomości:

do góry