• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów - dobre przykłady

24 Marca 2021

Rozpoczęła się XII edycja gminnego konkursu ,,Knurów-dobre przykłady". Tak jak w latach poprzednich, celem konkursu będzie wyłonienie i uhonorowanie osób i organizacji pozarządowych, które w minionym roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać osoby fizyczne i osoby prawne, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu,  organizacje pozarządowe mogą same zgłosić własną kandydaturę oraz lidera będącego jej członkiem. Zgłoszenia konkursowe należy składać na specjalnym formularzu do dnia 15 kwietnia 2021 r.

W związku z ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów przez Urząd Miasta Knurów w trakcie epidemii koronawirusa, zaleca się przesyłanie wniosków drogą pocztową na adres UM Knurów ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów. W przypadku braku możliwości wysłania wniosku pocztą, wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów - w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu pod numerem telefonu 32 339 22 52

Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta, w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli Urzędu i organizacji pozarządowych. Komisja będzie brała pod uwagę takie aspekty jak innowacyjność rozwiązań, wielkość i zakres przeprowadzonych działań, skuteczność zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy, budowanie pozytywnego wizerunku Knurowa, wysokość pozyskanych funduszy zewnętrznych na realizację zadań, materiały dokumentujące działania np. dyplomy, zaświadczenia, fotografie, strony www itd.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20.05.2021 r. natomiast  rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas ogólnomiejskej imprezy otwartej dla mieszkańców Knurowa, nie później niż do końca czerwca 2021 roku. Wręczenie nagród w podanej wyżej formie uzależnione oczywiście będzie od tego, czy obowiązujące wówczas przepisy sanitarne na to pozwolą..

Pełna treść Regulaminu Konkursu ,,Knurów dobre przyklady"

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NEWS
pdf 2021-03-24 Wniosek konkursowy Knurów dobre przykłady.pdf
ilość pobrań: 388
Wniosek konkursowy Knurów dobre przykłady.pdf 73.24KB zobacz
doc 2021-03-24 Wniosek konkursowy Knurów dobre przykłady.doc
ilość pobrań: 118
Wniosek konkursowy Knurów dobre przykłady.doc 32.5KB -
odt 2021-03-24 Wniosek konkursowy Knurów dobre przykłady.odt
ilość pobrań: 179
Wniosek konkursowy Knurów dobre przykłady.odt 19.53KB -

Podobne wiadomości:

do góry