• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Wyróżnienie "Knurów - Dobre Przykłady" przyznane

Wyróżnienie "Knurów - Dobre Przykłady" przyznane

28 Kwietnia 2022

Na rok bieżący przypadła XIII już edycja gminnego konkursu ,,Knurów-DOBRE PRZYKŁADY", którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie osób oraz organizacji pozarządowych, które w poprzednim roku szczególnie wyróżniły się podczas realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, zgłoszenia konkursowe przyjmowane były do dnia 15 kwietnia 2022 r.

W wyniku weryfikacji i oceny zgłoszonych kandydatur Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta zdecydowała się rekomendować Pana Ariela Wojdowskiego w kategorii Lidera organizacji pozarządowej, a także Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w kategorii najlepszych organizacji.

Pan Ariel Wojdowski znany jest między innymi z propagowania i promowania działalności klubów sportowych  w Knurowie, działalności charytatywnej w ramach Stowarzyszenia ,,Cała naprzód" . Jest współautorem pomysłu na stworzenie bulodromu w parku przy ul. Szpitalnej  w celu aktywizacji mieszkańców w kierunku uprawiania sportu. Jest Liderem Społecznym w Akademii Danego Słowa- projektu realizowanego przez Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ariel Wojdowski jest też autorem cykli artykułów i felietonów publikowanych w internecie, w których popularyzuje wiedzę historyczną o Knurowie, opisuje najciekawsze wydarzenia z życia miasta, przeprowadza wywiady z mieszkańcami i osobami, które utożsamiają się z Knurowem (na podst. uzasadnienia do wniosku konkursowego)

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku kontynuuje od 2021 roku -w nowej formule organizacyjnej- tradycje UTW w naszym mieście. Skupia blisko 200 słuchaczy, mieszkańców Knurowa i ololicznych gmin, działając w ramach az 18 sekcji zainteresowań. Od edukacyjnych, kulturalno-artystycznych, po sportowo-rekreacyjne i wolontariat. Integrując społeczność ,,60+" promuje Knurów nie tylko na terenie Powiatu Gliwickiego, ale i podczas ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń senioralnych. Pomimo trudności związanych z epidemią COVID-19, Uniwersytet organizował wykłady edukacyjne, wycieczki krajoznawcze, czy tez ogólnodostępne imprezy kulturalne. 

Tegorocznym Laureatom gminnego konkursu ,,Knurów-DOBRE PRZYKŁADY" serdecznie gratulujemy i życzymy entuzjazmu oraz zapału w dalszym działaniu na rzecz społeczności Knurowa.

O momencie uroczystego wręczenie dyplomów oraz nagród będziemy informować na stronie Urzędu Miasta Knurów.

Podobne wiadomości:

do góry