• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

24 Stycznia 2022

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 26 stycznia 2022r. do odwołania nastąpi zmiana w organizacji pracy Urzędu Miasta Knurów. Interesanci będą przyjmowani w ograniczonym zakresie z uwagi na 45 minutową przerwę wprowadzoną w celu przeprowadzenia niezbędnej dezynfekcji pomieszczeń: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - przerwa od godz. 13:15 do godz. 14:00, piątek - przerwa od godz. 12:15 do godz. 13:00.

Godziny przyjmowania Interesantów:

  • Poniedziałek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
  • Wtorek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
  • Środa - 7:30 - 13:15; 14:00 - 17:30
  • Czwartek - 7:30 - 13:15; 14:00 - 15:30
  • Piątek - 7:30 - 12:15; 13:00 - 13:30

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych prosimy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: (32) 339- 22- 66, (32) 235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta wpuszczani będą tylko Interesanci, których dane osobowe zostaną przekazane przez pracowników komórek organizacyjnych Strażnikom Miejskim. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku Urzędu Miasta obowiązkowo zdezynfekować ręce. Osoby umówione na wizytę w Urzędzie Miasta, proszone są o oczekiwanie na swoją kolej przed wejściem do budynku. Zwracamy się z prośbą, aby w tym trudnym czasie Interesanci załatwiali w Urzędzie Miasta tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zalecamy załatwianie spraw przez platformę e-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest również tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Kasa Urzędu Miasta pozostaje otwarta od godziny 745 do zamknięcia Urzędu. Zachęcamy, aby opłaty i podatki uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Prosimy wziąć pod uwagę, że ze względu na dużą liczbę załatwianych spraw, nieumówienie się na wizytę może skutkować niezałatwieniem sprawy tego samego dnia. Jednocześnie prosimy Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

 

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych

Numery kont bankowych Gminy Knurów

Podobne wiadomości:

do góry