• język migowy
  • BIP
  • EU

Zima wraca do Polski

25 Stycznia 2021

W związku z trwającym okresem zimowym przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości,  oraz usuwaniu sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.

Obowiązek ten wynika  z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się, jak również stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku. Osoba, która ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika oraz terenu posesji, zobowiązana będzie w razie wypadku na tym terenie do wypłacenia odszkodowania lub innego zadośćuczynienia osobie poszkodowanej.

W trosce więc o ogólne bezpieczeństwo oraz komfort naszych mieszkańców, zwracamy się z prośbą o należyte utrzymanie stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli i innych zanieczyszczeń.

Podobne wiadomości:

do góry