• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontów (..)

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dróg

26 Stycznia 2021

Jak co roku, Gmina Knurów wyłania w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który odpowiedzialny będzie za realizacje bieżących remontów i napraw cząstkowych na drogach gminnych.

W dniu dzisiejszym ukazała się stosowna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. W przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów", złożono łącznie 3 oferty.

Po przeprowadzeniu weryfikacji i ocenie, na realizatora zadania wybrano firmę Geoinvest Krzysztof Gajdzik z Gierałtowic.

Cena ofertowa brutto wyniosła 231.990,30 zł i jest to pula środków, w ramach których udzielane będą zamówienia cząstkowe m.in. na usuwanie ubytków i wyboi w jezdni asfaltowej czy regulację studzienek, w miarę bieżących potrzeb w 2021 roku.

Podobne wiadomości:

do góry