• język migowy
  • BIP
  • EU

Zmiany w knurowskiej oświacie

8 Września 2017

Za nami pierwszy tydzień nowego roku szkolnego 2017/18. Ma on szczególny wymiar, z uwagi na trwającą reformę systemu edukacji.

Głównym i podstawowym założeniem zmian obecnego systemu była likwidacja gimnazjów i powrót do 8-letnich podstawówek oraz ponadpodstawowych szkół średnich i zawodowych, w których edukacja będzie trwała nieco dłużej.

Co prawda, od początku tego roku szkolnego gimnazjów już nie ma, jednak pozostały drugie i trzecie klasy gimnazjalne. Zgodnie z rozpoczętym programem nauczania, uczniowie ci ukończą edukację w specjalnych klasach gimnazjalnych, utworzonych w szkołach podstawowych.

Jak informuje Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, z dniem 1 września do nauki przystąpiło 716 uczniów gimnazjalnych, których obejmą wspomniane wyżej zmiany. Stanowią oni blisko 22% ogółu dzieci i młodzieży, które rozpoczęły naukę bądź po przerwie wakacyjnej wróciły do miejskich placówek oświatowych.

Wartym dodania jest fakt, że Gminie Knurów podlega 7 miejskich szkół podstawowych, do których uczęszcza 2 606 uczniów, co wraz z gimnazjalistami daje łącznie 3 322 dzieci i młodzieży.

Więcej na ten temat reformy systemu edukacji w naszym mieście, na stronie MCE w Knurowie – LINK.

do góry